Γκούμα Μαργαρίτα

Ιδωτικός υπάλληλος

Προσωπικές πληροφορίες

· Ημερομηνία γέννησης: 18/02/1984

· Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη

Επαγγελματική εμπειρία

 • 15/7/2004-14/3/2005

Πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

 • 01/02/2006-11/07/2006

Τμήμα Πωλήσεων Internet - Forthnet Α.Ε.

 • 12/07/2006-27/03/2013

Administration,Τμήμα Ανάπτυξης Προϊόντων –Διεύθυνση Καρτών-Τράπεζα Κύπρου

 • 27/03/2015 - 15/10/2018

Teller,Υπάλληλος Υποστήριξης Εργασιών - Δίκτυο Καταστημάτων- Τράπεζα Πειραιώς

 • 15/10/2018 - Σήμερα

Inquiries Professional -Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου/Anti-Money Laundering & Compliance- Αιτήματα Ασφαλιστικών Φορέων και Δημοσίων Αρχών- Τράπεζα Πειραιώς

Σύνοψη Επαγγελματικής εμπειρίας

 • Administrator
 • Παρακολούθηση μηνιαίων Στατιστικών Τμήματος προς ενημέρωση της Τράπεζας Κύπρου Ελλάδος και Τράπεζας Κύπρου Κύπρου
 • Παρακολούθηση τριμηνιαίων Στατιστικών προς ενημέρωση των οργανισμών Visa-MasterCard
 • Παρακολούθηση ετήσιων Στατιστικών προς ενημέρωση της ΤΤΕ
 • Παρακολούθηση και Διεκπεραίωση Καθημερινών Αναγκών Τμήματος (εξοπλισμός γραφείου, γραφικής ύλης, προμηθειών, παρουσιολόγια, κα).

 • Tμήμα Ανάπτυξης Προϊόντων Καρτών
 • Ανάπτυξη νέων Προϊόντων Καρτών (Σχεδιασμός-Υλοποίηση)
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού-Βελτίωση Προϊόντων
 • Διαγωνισμοί προϊόντων Καρτών
 • Ενημέρωση πελατών για όρους-προσφορές-διαγωνισμούς μέσω μηνιαίων Statement και οθονών ATM .

 • Teller
 • Πραγματοποίηση ταμειακών συναλλαγών, που προκύπτουν από τις τρέχουσες δοσοληψίες των πελατών, η καλύτερη εξυπηρέτησή τους, ρύθμιση ρευστότητας και έγκαιρη και ορθή συμφωνία του ταμείου , πραγματοποίηση λογιστικών εγγραφών για τα ποσά που αντιστοιχούν σε εισπράξεις και πληρωμές ,συμφωνία ΑΤΜ και APS -Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών
 • Διαχείριση Συστήματος Norkom.

 • Υπάλληλος Υποστήριξης Εργασιών
 • Διεκπεραίωση ημερήσιου Εισερχόμενου και Εξερχόμενου Συμψηφισμού.
 • Διεκπεραίωση και τακτοποίηση των επιστρεφόμενων επιταγών (λογιστική τακτοποίηση και αναγγελίες).
 • Καταχώρηση συμβολαίων Μισθοδοσιών, προετοιμασία και έλεγχος των αρχείων των Μισθοδοσιών για επεξεργασία.
 • Διαχείριση Θυρίδων Θησαυροφυλακίου.
 • Παρουσίαση Ψηφιακών Καναλιών Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (ΑΤΜ, EASYPAY, Υπηρεσίες Winbank).
 • Διασφάλιση ότι η παροχή υπηρεσιών εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την Τράπεζα.
 • Διαβίβαση αιτημάτων για χορήγηση προϊόντων και υπηρεσιών, όπως εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις, κ.λπ.
 • Διεκπεραίωση είσπραξης ή ρύθμισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου Ιδιωτών σε συνεργασία με τη Μονάδα Εισπράξεων & Αναδιαρθρώσεων Δανείων Ιδιωτών & Μικρών Επιχειρήσεων.
 • Η υποστήριξη των εργασιών της Μονάδας Εισπράξεων & Αναδιαρθρώσεων Δανείων Ιδιωτών& Μικρών Επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων είσπραξης και ρύθμισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου πελατών SBL.
 • Η εξυπηρέτηση των πελατών βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ

 • Inquiries Professional
 • Διαχείριση αιτημάτων Δημοσίων Αρχών και Ασφαλιστικών Φορέων
 • Επικοινωνία με τις ανωτέρω Αρχές αναφορικά με την παροχή στοιχείων ,διευκρινίσεων, ή/και βιντεοληπτικού υλικού σε υπο διευκρίνιση υποθέσεις
 • Επικοινωνία με Κεντρικές Υπηρεσίες και Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας για την συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των αιτημάτων
 • Συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και σύνταξη απαντητικών επιστολών
 • Διαχείριση ερωτημάτων/αιτημάτων του Δικτύου της Τράπεζας, για θέματα που σχετίζονται με την παροχή πληροφοριών 

 Εκπαίδευση

· BachelorinEconomics
Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σεπτέμβριος 2001 - Σεπτέμβριος 2005

 • Master in Εxecutive ΜΒΑ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Σχολή Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σεπτέμβριος 2014 – Ιούλιος 2016(ολοκλήρωση μαθημάτων)/Φεβρουάριος 2018 (Απόκτηση τίτλου)

Εργασίες

 • «ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ή ΠΗΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Διδάσκων καθηγητής: κ. Χυτήρης
 • «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ» - Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ψυχολογίας. Διδάσκων καθηγητής : κ. Νταλιάνης
 • «ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ» - Ποσοτική Ανάλυση. Διδάσκων καθηγητής : κ. Σφακιανάκης
 • «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ NIKAS Α.Ε.» - Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Διδάσκων καθηγητής : κ. Αρτίκης
 • «AMAZON.COM:AN E-COMMERCE RETAILER» - Στρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων. Διδάσκων Καθηγητής : κ. Γεωργόπουλος
 • «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ» - Οικονομοτεχνικές Μελέτες. Διδάσκων Καθηγητής : κ. Γεωργακέλλος
 • «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ COMPOST»: Διπλωματική Εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Γεωργακέλλος

Ξένες γλώσσες

 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας: Certificate of Proficiency in English – University of Michigan
 • Άριστη γνώση γερμανικής γλώσσας: Kleines Deutsches Sprachdiplom – Goethe Institut
 • Καλή γνώση ισπανικής γλώσσας: Intermedio (B2)

Γνώσεις Η/Υ

· Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ: Πιστοποιητικό ECDL (Υπολογιστικά Φύλλα, Επεξεργασίας Κειμένου, Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονική Επικοινωνία – Υπηρεσίες Διαδικτύου, PowerPoint, Θεωρία Η/Υ).

Σεμινάρια

 • 05/05/2004

Ημερίδα με θέμα: «Προοπτικές απασχόλησης μετά τις σπουδές». Διοργανώθηκε από την J&P Άβαξ

 • 23/3/2005

Ημερίδα με θέμα «Νέοι οικονομολόγοι και σύγχρονη αγορά εργασίας». Διοργανώθηκε από την Εταιρία Orientum (Σύμβουλοι σταδιοδρομίας) και από την «ΚΑΡΙΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΕ»

 • 07/12/2015

«Global Business Strategy»: Loyola University Chicago – Quinlan School of Business

 • 09/12/2015

«Behavioral Design»: Kellogg School of Management,Chicago

Πιστοποιήσεις

 • Παρακολούθηση Σεμιναρίου ΕΤΙ «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στις Τράπεζες για στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς» - Εξετάσεις 18/12/2021