Καναβά (Λία) Βασιλεία

Απόφοιτος της Σχολής Αγγλικής Γλώσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ)
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης