Κουλίδης Αλέξανδρος

Χημικός Μηχανικός

Ο Αλέξανδρος Κουλίδης είναι Χημικός Μηχανικός με δύο μεταπτυχιακούς τίτλους (Περιβάλλον και Υπολογιστική Μηχανική). 

Εργάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου προΐσταται της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. 

Ο βασικός θεματικός τομέας του είναι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, μέσα από την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση σχεδίων. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει αξιολογήσει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχει εισηγηθεί τους περιβαλλοντικούς όρους για πάνω από 500 μεγάλα έργα και δραστηριότητες, στα οποία περιλαμβάνονται οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι της χώρας, το Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αεροδρόμια, σιδηροδρομικά τμήματα, καθώς και μεγάλες αθλητικές ή επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. 

Παράλληλα, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και επιτροπές για την παραγωγή σχεδίων πολιτικής που αφορούν στο περιβάλλον, όπως οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα διοικητικά βάρη των περιβαλλοντικών διαδικασιών, η περιβαλλοντική ελεγκτική λειτουργία κ.ά.

Επιπλέον, ο Αλέξανδρος Κουλίδης κατέχει σημαντική ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, καθώς έχει οριστεί ως ο εθνικός εμπειρογνώμων στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Σύμβαση Espoo των Ηνωμένων Εθνών για την εκτίμηση των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, ο Αλέξανδρος Κουλίδης εντάσσεται στην Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «Δημοκρατική Συνεργασία για τη Νίκαια και τον Ρέντη» με τη φιλοδοξία να αξιοποιήσει την επιστημονική και επαγγελματική του εμπειρία για το καλό του τόπου, με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στον Δήμο μας.