ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2021-12-21

Σχετικά με ανάρτηση του Αντιδημάρχου των Οικονομικών ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του Γ. Ιωακειμιδη, με την οποία προκαλεί τη μήνη κάθε σώφρονος και λογικού ανθρώπου της πόλης, έχουμε να απαντήσουμε τα εξής:

Είναι ανακρίβεια η αναπαραγωγή των όσων αναφέρουν οι ορκωτοί ελέγκτές για την οικονομική διαχείριση του Δήμου και μάλιστα μέχρι και την τελευταία γραμμή τους; 

Κατόπιν τούτου:

1. Η γυναίκα του Καισαρα δεν πρέπει να είναι τιμία πρέπει και να το δείχνει.   

2. Έχει απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης με σχετική επιστολή της για θέματα οικονομικής διαχείρισης που έχουν τεθεί;.

3. Σχετικά με την έκθεση των ορκωτών Ελεγκτων Λογιστών η οποία είναι καταπελτης για τον ίδιο και την οποία αναφέρει ας μας απαντήσει γιατί προκάλεσε το ενδιαφέρον του Εισαγγελέα πρωτοδικών Πειραια ο οποίος διεξάγει ένορκη προκαταρκτική εξέταση επι των όσων αναφέρονται σε αυτή;

4. Έχουν ή δεν έχουν δαπανηθεί 100.000 Ευρώ περίπου την τελευταία τριετία για «μικροδαπάνες» απο το μικρο ταμείο του Δήμου χωρίς να υπάρχει απόδοση των δαπανών στα θεσμικά όργανα του Δήμου για όλο το ποσό και χωρίς να υπάρχει συγκεντρωτική κατάσταση αυτών των δαπανών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ;  

5 Αναφέρει ή όχι η έκθεση ότι έχει χαθεί ένταλμα προς τις σχολικές επιτροπές ύψους περίπου 75.000 Ευρώ; 

6 Είναι αλήθεια ή όχι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο πρόταγμα της αντιπολίτευσης περί της οικονομικης διαχειρισης του Δήμου οπως ακριβως την περιγράφει ο Ορκωτός Ελεγκτής, καθώς και των δαπανών από το μικρό ταμείο που διαχειρίζονται, ο «Λεοντόκαρδος» Αντιδήμαρχος εποίησεν την νήσσαν; Ένας σοβαρός άνθρωπος, υπό το κράτος όλων αυτων που τον αφορούν θα είχε σήμερα παραιτηθεί.  

  Τους ισχυρισμούς αυτούς που προβάλλει η διοίκηση Ιωακειμίδη με ανακοινώσεις, ας μην τους προβάλλουν σε εμας αλλά στα θεσμικά όργανα της Πολιτείας στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι εδώ και παρακολουθεί. Έτοιμη για την επόμενη μέρα για την Πόλη. Με ήθος, διαφάνεια και ευαισθησία στο Δημοσιο χρήμα και τη Δημοτική Περιουσία.