Η Μοναδική αλήθεια για το Χρέος

2019-04-22

Στο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο της διετίας 2011-2012, δόθηκε η δυνατότητα στο σύνολο των φορέων της λεγόμενης γενικής κυβέρνησης ( Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία, Οργανισμοί κλπ ) να απαλλαγούν από το δυσβάστακτο βάρος των χρεών προς τρίτους.

Στο Δήμο Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη (2011-13) αξιοποιήσαμε με το καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα που μας έδινε ο νόμος, παράλληλα με ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων, προκειμένου να εξυγιανθεί οικονομικά ο Δήμος και να μπορέσει να ορθοποδήσει.

Εμείς δεν έχουμε επιλεκτική μνήμη.

Συνημμένα η σχηματική παρουσίαση των ενεργειών που περιλάμβανε η διευθέτηση του χρέους.

Αν ορισμένοι έχουν ακόμα απορίες, εδώ είμαστε να τις εξηγήσουμε.