Να μη μας πει μετά με τη σειρά του, ότι του έτυχε μια στραβή στη βάρδια του.

2019-04-22

Έχουμε επίγνωση της δύσκολης περιόδου, το 2014 δε ζητήσαμε παλάτια. Ζητήσαμε μια χρηστή και μετρημένη διοίκηση του Δήμου, με σαφείς και αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Αλλά αντ' αυτού η πόλη εγκαταλείφθηκε στη τύχη της.

Από την επίσημη ιστιοσελίδα του Δήμου μας.

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ - Διεύθυνση Πολεοδομίας - Τμήμα Ελέγχου κατασκευών
Μεταξύ άλλων .....
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία. (Σε αυτό το σημείο το τμήμα υπολειτουργεί λόγω έλλειψης πολιτικού μηχανικού).

Επομένως δεν τίθεται θέμα αρμοδιότητας. Ο Δήμος μας διαθέτει Διεύθυνση Πολεοδομίας. Η ευθύνη για τα ετοιμόρροπα κτίσματα βαραίνει αποκλειστικά το Δήμο. Αλλά οι επικίνδυνες οικοδομές είναι εδώ στις γειτονιές μας.
Όταν λέμε επικίνδυνες οικοδομές, εννοούμε επικίνδυνες κατά της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των δημοτών.

Ωστόσο ο Δήμος δηλώνει αυτοβούλως και σε κοινή θέα ότι υπολειτουργεί σε θέματα κινδύνων ζωής!

Τα πάντα στη ζωή είναι θέμα προτεραιοτήτων. Η διαχείριση του Δήμου είναι θέμα προτεραιοτήτων.
Αλλά ο Δήμαρχος κ. Ιωακειμίδης έχει άλλες, δικές του προτεραιότητες.
Οι αστικές και ποινικές ευθύνες είναι όλες δικές του.
Έχουν την υπογραφή του με πράξεις και παραλείψεις.

Η απόλυτη εγκατάλειψη της πόλης είναι έργο Γιώργου Ιωακειμίδη.

Η απόλυτη δυσφήμιση της πόλης είναι έργο Γιώργου Ιωακειμίδη.

Υ.Γ : Φαίνεται ότι οι επικοινωνιολόγοι που προσέλαβε για να του γράψουν το μήνυμα

«Το κοινό μας όραμα - Για το κοινό μας μέλλον - Στη δική μας πόλη», δε περπάτησαν στη πόλη. Αν περπατούσαν η ντροπή δε θα τους επέτρεπε να το γράψουν.