Συνέντευξη στο Κανάλι Ένα 90,4 του Πειραιά

2019-05-22

Συνέντευξη στο Κανάλι 1 90,4 του Πειραιά μαζί με τον Υπ. Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Καμπίτση