Μπακιρτζής Νίκος

Απόστρατος Υποναύαρχος Λ.Σ, Πρώην Αντιδήμαρχος, Νυν Δημοτικός Σύμβουλος και Μέλος Οικ. Επιτροπής