Ουρανία (Ράνια) Πλέσσα

Εκπαιδευτικός

Accountant & training coordinator at hotel VIP Intercontinental for 25 years…

Διδασκόμενο μάθημα Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία. Εκπόνηση πανεπιστημιακών εργασιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση

Αμερικάνικη Ένωση

Πτυχίο Ανθρωπιστικών Επιστημών, Ευρωπαϊκός πολιτισμός και Πτυχίο Κοινωνικών σπουδών, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία ΚΑΟ

Επιθυμώ να συμμετέχω στον Συνδυασμό του Νικαιώτη Καθηγητή Πανεπιστημίου και υποψήφιου Δημάρχου, Κανέλλου Τούντα, Δημοκρατική Συνεργασία για τη Νίκαια και τον Ρέντη. Επιλέγω αυτόν τον συνδυασμό γιατί οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν ενσαρκώνουν αυτά τα οποία οραματίστηκα. Όλοι μαζί έχουμε ένα κοινό όραμα τη διερεύνηση προοπτικών αξιοποίησης αυτής της Πόλης. Γιατί εμείς δε θα κάνουμε ότι μπορούμε αλλά θα κάνουμε ότι ΠΡΕΠΕΙ !!!