Αγαπητοί συμπολίτες,

Στις χαμένες ευκαιρίες για τη πόλη , όπως η μετακίνηση του Πανεπιστημίου του Πειραιά στις εγκαταστάσεις του σταδίου της Άρσης Βαρών στη περιοχή της Χαλκηδόνας, έρχεται δειλά - δειλά να προστεθεί εκείνη της έλευσης του μετρό.

Η πόλη οδεύει στο ιστορικό της ραντεβού, που θα την εντάξει στο συγκοινωνιακό χάρτη των μέσων σταθερής τροχιάς της Αττικής, με τη χειρότερη εικόνα όλων των εποχών.

Παρήλθαν 9 χρόνια πρωτοφανούς απραξίας που καταδίκασαν το ιστορικό κέντρο της πόλης στην απόλυτη εγκατάλειψη. Κάθε οικοδομικό τετράγωνο φέρει τις δικές του πληγές. Σωρούς ετοιμόρροπων χαλασμάτων, επικίνδυνων για τη ζωή, την ασφάλεια και την υγιεινή των δημοτών.

Μια εικόνα που δεν αντιπροσωπεύει τη καταγωγή μας, τις παραδόσεις μας, τη Κοκκινιά της δημιουργίας και της προόδου. Θίγει και ταυτόχρονα προσβάλλει ευθέως όσους επένδυσαν στη πόλη, με το μόχθο, με την εργασία και τις οικονομίες μιας ζωής. Έκτισαν νεότερα σπίτια, έστησαν επιχειρήσεις και καταστήματα.

Επιτέλους, τιμή στους πρόσφυγες προγόνους μας δεν είναι να ζούμε εν μέσω ερειπίων ένα αιώνα μετά.

Απ' άκρη σ' άκρη της πόλης η ανοχή ολοκλήρωσε το κύκλο της, τα περιθώρια χρόνου δόθηκαν και εξέπνευσαν οριστικά.

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, σας παρουσιάζουμε τις 12 Προγραμματικές μας Δεσμεύσεις για τη Νίκαια και τον Ρέντη.

Για τη Δημοκρατική Συνεργασία

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος

Κανέλλος (Άκης) Τούντας 

Διδάκτωρ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 


1. Νίκαια Ρέντης - Έξυπνη Πόλη

Στην εποχή των περιορισμένων πόρων προς τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο τρόπος λειτουργία τους με δομές της δεκαετίας του '90, αυξάνει το κόστος ενώ ταυτόχρονα μειώνει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεματικής στις δημοτικές υπηρεσίες θα οδηγήσει στην :

 • Διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Μείωση του κόστους
 • Δημιουργία νέων υπηρεσιών

Τέλος στον άμεσο έλεγχο του παραγόμενου έργου και σε εξατομικευμένη ευθύνη.

Έξυπνη Πόλη σημαίνει ότι βρίσκω στο διαδίκτυο πότε θα γίνει η επόμενη αποκομιδή των απορριμμάτων στο δρόμο μου, πότε θα πλυθεί ο κάδος έξω από το σπίτι μου και στατιστικά π.χ του τελευταίου τριμήνου.

Ο όρος «έξυπνη πόλη» προϋποθέτει την υλοποίηση τεχνολογιών αιχμής στη λειτουργία των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αλλά πριν από τις τεχνολογίες αιχμής θα πρέπει να εφαρμοστούν τα στοιχειώδη που συνθέτουν την έξυπνη πόλη, όπως επί παραδείγματι :

 • Σύστημα για Ηλεκτρονική διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων. Κατάργηση της έγχαρτης μορφής παντού. Ηλεκτρονική υπογραφή. Ψηφιοποίηση όλων των εισερχόμενων εγγράφων. Η ευαισθησία για το περιβάλλον ξεκινά με το παράδειγμα του Δήμου, για να επεκταθεί μέσω της ανακύκλωσης σ' ολόκληρη τη πόλη.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα διοίκησης - ανάθεσης- ελέγχου - παρακολούθησης του παραγόμενου έργου.
 • Σύστημα τηλεματικής διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων με ειδίκευση στα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων. 
 • Απαραίτητη ακόμα προϋπόθεση η οριζόντια διασύνδεση του συνόλου των συστημάτων πληροφορικής που διαθέτει ο Δήμος.

2.  Ιστορικό Κέντρο Νίκαιας

Η Εγκατάλειψη του Κέντρου παρά την έλευση του Μετρό.

Η Μηδενική προετοιμασία, παρήλθαν 5 χρόνια πλήρους απραξίας.

Με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης παρουσιάζει τη χειρότερη εικόνα όλων των εποχών.

Η σύγκριση με τους λοιπούς Δήμους που διέρχεται το μετρό είναι αναπόφευκτη

Η δυσφήμηση της πόλης που επέρχεται με την λειτουργία μάλιστα τερματικού σταθμού του μετρό για 3 χρόνια, δεν αξίζει στην ιστορία μας.

Η ύπαρξη φθηνής στέγης χωρίς σύγχρονες προδιαγραφές κατοικίας.

Τα χιλιάδες εγκαταλελειμμένα σπίτια, τα εκατοντάδες διάσπαρτα επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτίσματα.

Ο εκρηκτικός συνδυασμός φθηνής στέγης και της γρήγορης μετακίνησης προς Αθήνα - Πειραιά.

Ο κίνδυνος της προσέλκυσης μεταναστευτικών ροών που δεν είναι δυνατό να απορροφηθούν.

Η διασπορά συμβάλλει στην ενσωμάτωση ενώ αντίθετα η υπερσυγκέντρωση δημιουργεί κινδύνους γκετοποίησης.

Απαιτούνται δημοτικές πολιτικές αποτροπής κινδύνων.

Με ευθύνη και έλεγχο του Δήμου να μην ενοικιαστεί καμία κατοικία χωρίς αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

3. Εμπορικό Κέντρο

Πόλη χωρίς εμπορικό κέντρο στερείται προοπτικών ανάπτυξης.

Η εγκατάλειψη του εμπορικού κέντρου είναι δεδομένη.

Οι μεγαλόστομες εξαγγελίες δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της πόλης.

Αντίθετα απαιτείται άμεσα η συνεργασία των ιδιοκτητών ακινήτων, του εμπορικού κόσμου της πόλης και του Δήμου ώστε να εξευρεθούν λύσεις βιώσιμης και παραγωγικής ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου.

Οι υφιστάμενοι μικροί χώροι με τη κατάτμηση των ιδιοκτησιών, με τη συνεπαγόμενη αδυναμία προσέλκυσης αλυσίδων, δε θα επιτρέψει την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Απαιτούνται ευρύτατες συμπράξεις προς το συμφέρον των δημοτών, του εμπορικού κόσμου και κατ' επέκταση της πόλης.

Με δεδομένη την έλλειψη χώρων στάθμευσης, επιβάλλεται η αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών σε συνδυασμό με τη επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας, έτσι ώστε να καλύπτεται κάθε απομακρυσμένη γωνιά της πόλης (πχ Άνω Νεάπολη) με το αυτονόητο δικαίωμα στη μετακίνηση.

4. Δημοτική Αστυνομία

Για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε αυθαιρεσίας, ειδικότερα με τη έλευση του μετρό, απαιτείται άμεσα η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας που θα επιλύσει άπειρα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών. 

5. Μεταφορά Δημοσίων Υπηρεσιών

Το θέμα δεν αφορά τοπικιστικού χαρακτήρα μικροσυμφέροντα αλλά αντιθέτως είναι ζήτημα που :

Επιβαρύνει το κόστος των συναλλαγών με τις άσκοπες μετακινήσεις σε σημαντικές αποστάσεις.

Επιβαρύνει τον απαιτούμενο χρόνο που θα πρέπει να διαθέσει ο δημότης για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του.

Επαναφορά των Δημοσίων Υπηρεσιών στο κεντρικό άξονα της πόλης με παράλληλη διατήρηση τοπικών καταστημάτων στο Ρέντη. 

6. Κοινωνική Πολιτική

 • Εκτός των υφισταμένων δομών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο στη πόλη μας είναι σχεδόν ανύπαρκτο.
 • Εξειδικευμένη πολιτική για τη πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ.
 • Στήριξη των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών για συμμετοχή στα προγράμματα του Δήμου.

7. Σχολεία

Η πόλη μας υστερεί σημαντικά των αναγκών σε υποδομές για βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Εκεί θα επικεντρώσουμε όλο το βάρος.

Με μέριμνα του Δήμου θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 

8. Αθλητισμός

Αντικείμενο του αθλητικού οργανισμού του Δήμου πρέπει να είναι η ανάπτυξη του μαζικού και του σχολικού αθλητισμού.

Τα αθλητικά σωματεία της πόλης αποτελούν το θεμελιώδη φορέα καλλιέργειας του αθλητισμού. Έχουν προσφέρει διαχρονικά εξαιρετικές διακρίσεις στη πόλη.

Υποχρέωση του Δήμου είναι να διασφαλίσει την αρτιότερη δυνατή λειτουργία των αθλητικών υποδομών αλλά και να υποβοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων, ειδικά σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

9. Πολιτισμός 

Ο Δήμος αλλά και οι πολιτιστικοί φορείς της πόλης διαθέτουν σπουδαίο ανθρώπινο κεφάλαιο στο χώρο του πολιτισμού που έχει εξελιχθεί επί σειρά δεκαετιών.

Υποχρέωσή μας η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο του πολιτισμού για την βελτίωση και ανάπτυξη των πολιτιστικών δρώμενων της πόλης.

10. Κοινωνικές Επιχειρήσεις - Τοπική ανεργία


 • Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων που θα θέσει σε εφαρμογή καινοτόμες παραγωγικές πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων.
 • Ο Δήμος πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση, στην ενθάρρυνση και στην εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων.
 • Σύνδεση της απασχόλησης και των ανέργων με το τοπικό επιχειρείν.
 • Γραφείο Διασύνδεσης Δημοτών και Επιχειρήσεων.
 • Θέσπιση κινήτρων σε τοπικές επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

11. Προγράμματα Τεχνολογικού Αναλφαβητισμού

Για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού επιβάλλεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατά του τεχνολογικού αναλφαβητισμού για όλες τις ηλικίες των δημοτών.

Η δυνατότητα της πρόσβασης σε όλους, στα μέσα επικοινωνίας της εποχής μας (pcs, tablets, smartphones), θα πρέπει να είναι ο στόχος μας.  

12. Eπαναδιαπραγμάτευση Δανειακής Σύμβασης

Τα 36 εκατομμύρια δανείου του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη για 35 χρόνια, απαιτούν καταβολές τουλάχιστον 72 εκατομμυρίων από τους δημότες για να αποπληρωθούν.

Οι δανειστές δανείζουν τη χώρα με μέσο επιτόκιο 1,1% κι η χώρα δανείζει τους Δήμους, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με κυμαινόμενο επιτόκιο (περιθώριο) 4,3% + euribor 6 μηνών.

Η επαναδιαπραγμάτευση είναι δέσμευση και μονόδρομος.